top of page
právní služby

Právní služby

KORPORÁTNÍ PRÁVO

- Poradenství při zakládání a změnách obchodních společností

- Smluvní úprava vztahů mezi společníky

- Transakční smlouvy

- Poradenství ve věcech odpovědnosti členů orgánů

- Poradenství při likvidaci obchodních korporací

OBCHODNÍ SMLOUVY

- Příprava typových i komplexních inominátních smluv

- Soutěžněprávní aspekty obchodních vztahů

- Všeobecné obchodní podmínky

- Zajištění závazků

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

- Příprava smluvní dokumentace k autorským dílům

- Poradenství v oblasti ochrany obchodní firmy, značky a know-how

- Nekalosoutěžní aspekty porušení práv duševního vlastnictví

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

- Právní poradenství při koupi a prodeji nemovitostí

- Nájmy nemovitostí včetně nájmů komerčních prostor a bytů

- Věcná břemena a další věcná práva k nemovitostem

- Problematika společenství vlastníků a bytových družstev

PRACOVNÍ PRÁVO

- Individuální a kolektivní pracovní právo

- Kompletní pracovněprávní dokumentace, vnitřní předpisy

- Právní poradenství při ukončování pracovněprávních vztahů

EKONOMICKÁ KRIMINALITA

- Trestněprávní aspekty podnikatelských vztahů

- Právní analýza složitých případů hospodářské trestné činnosti

- Iniciace a zastupování v trestním řízení

o mně

O mně

PŘÍSTUP
Právní oblasti, ve kterých poskytuji služby, mě baví
Soustřeďuji se na reálný praktický přínos mé práce pro klienta
Nelibuji si v rozvláčných textech, poskytuji maximálně kompaktní výstupy s jasnou strukturou
KNOW-HOW
Vystudovala jsem právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2003)
Na téže fakultě jsem absolvovala doktorský studijní program
Několik let jsem působila jako firemní právník ve společnostech s nadnárodní akcionářskou strukturou
Mám zkušenosti z mezinárodní advokátní kanceláře a středně velké české advokátní kanceláře
PRAXE
Právní služby poskytuji v českém a anglickém jazyce
Komunikuji také německy a slovensky

Kontakt

Ev. č. ČAK:

IČO:

Adresa:

E-mail:

Telefon:

16548

04441711

Ovocný trh 572/11, 110 00  Praha

anna@safrankova.cz

+420 604 465 992

contact
bottom of page