Ovocný trh 572/11, 110 00  Praha

anna@safrankova.cz

+420 604 465 992

POVINNÉ POUČENÍ PRO SPOTŘEBITELE:

Klient, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v souladu s § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Česká advokátní komora byla 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je na adrese www.cak.cz.